Home

Services

Werkwijze

Tarieven

CV

Contact

Overige werkervaring
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Medewerker Cultureel Erfgoed
[april 2013 – oktober 2013]

Het Nederlands Architectuur Instituut fuseerde en veranderde van naam; mijn functie-inhoud bleef gelijk.Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam

Medewerker Cultureel Erfgoed
[mei 2012 – april 2013]

Ik was verantwoordelijk voor het beheer/behoud, het risicomanagement en de registratie van de collectie van het Nederlands Architectuur Instituut (NAi). Ook viel het beheer en behoud van Museumwoning Sonneveld en haar inboedel onder mijn verantwoordelijkheden, evenals het achtergrondonderzoek naar de herkomst van de stukken uit de collectie Sonneveld.

Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het hanteren en de planning en coördinatie van de collectie tijdens de op- en afbouw van tentoonstellingen. Ook het voorbereiden, coördineren en begeleiden van collectie bij het extern (verder) digitaliseren van de collectie viel binnen mijn taken.

 Anne Frank Stichting, Amsterdam

 
Collectiebeheerder
[januari 2010 – april 2012]

Ik was verantwoordelijk voor het beheer/behoud en de registratie van de Anne Frank Collecties. Ik onderhield de collectiedatabank, verdiepte de basisregistratie met uitgebreidere beschrijvingen, registreerde nieuwe aanwinsten, hield documentatie bij en droeg zorg voor bruiklenen en schenkingen. Het depot viel ook onder mijn beheer, onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Ook werd de conditie van de collecties door mij gemonitord en coördineerde ik restauraties en transporten, met name bij het (verder) digitaliseren van de collectie. Daarnaast heb ik een Collectie Hulpverlening Plan ontwikkeld en diverse CHV-trainingen verzorgd.

 


Nationaal Archief, Den Haag

Medewerker Toegangen & Gegevensbeheer
[juni 2009 – januari 2010] 

Als medewerker Toegangen & Gegevensbeheer werkte ik mee aan het project ‘Collectie op Orde’. Mijn voornaamste taak was het controleren en aanvullen van de openbaarheidsgegevens van de verschillende archieven die het Nationaal Archief bezit en beheert. Daarnaast assisteerde ik bij het op orde brengen van de oude documentatie van het archief, het zogeheten ‘archief van het archief’, door onderzoek en herarchivering.

 


Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam

Conservator in opleiding; stage
[maart- dec. 2008]  

Tijdens deze stage heb ik verder gewerkt aan de al tijdens mijn stage bij het Rijksmuseum begonnen reeks presentaties Voor Nederland Bewaard ter ere van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). In iedere provincie van Nederland was van september 2008 tot en met januari 2009 in een vooraanstaand museum één topstuk van het Genootschap te zien.

 


Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam

Conservator in opleiding; stage
[2007-2008] 

In de masteropleiding Museumconservator aan de Vrije Universiteit is een jaar stage inbegrepen. Mijn stagejaar heb ik doorgebracht bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik liep stage op de afdeling Geschiedenis. Tijdens mijn stage heb ik mij beziggehouden met het organiseren van een reeks presentaties en het doen van achtergrondonderzoek naar verschillende kunstnijverheidsobjecten uit de collectie.

 


Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Stage
[jan.-mei 2006]

Mijn functie was het schrijven en online publiceren van artikelen over Griekse, Romeinse en Midden-Oosterse mythologie voor schoolgaande jeugd, jongeren en volwassenen.

HomeServicesWerkwijzeTarievenCVContact