Home

Services

Werkwijze

Tarieven

CV

Contact

Opleidingen

LOI

BA Vertaler Engels
[2012- heden] 

De NVAO-geaccrediteerde opleiding HBO Vertaler Engels biedt een goede start voor een carrière als vertaler. De opleiding behandelt een grote variatie aan onderwerpen. Bovendien kun je al tijdens deze opleiding de basis leggen voor een specialisatie aan de hand van de inleidende modules op het gebied van juridisch, technisch, medisch, financieel-economisch en literair vertalen.

 

Vrije Universiteit

MA Museumconservator
[2006-2009]

De focus van deze opleiding ligt bij behoud en beheer van cultureel erfgoed, collectievorming en presentatie van kunst, de rol van musea en (de toepassing van) onderzoek binnen musea.

Specialisatie: Het samenstellen van exposities; onderzoek naar objecten; museale geschiedenis.

Scriptieonderwerp: Onderzoek naar de ontwikkeling van openbare collecties in het Rome van de Republiek en de vroege Keizertijd (400 v. Chr. – 14 n. Chr.) en de rol die deze collecties speelden in de nationale identiteit van de Romeinen.

 

Vrije Universiteit

BA Oudheidkunde
[2003-2006]  

De opleiding richt zich op de culturen en maatschappijen van het Middellandse Zeegebied in de Oudheid in de periode van ca. 3500 voor Christus tot ca. 600 na Chr.

Specialisatie: Romeinse keizertijd en keizericonografie

Scriptieonderwerp: Vergelijkend onderzoek naar de iconografie op de munten van keizer Vespasianus (69-79 n. Chr.) en keizer Septimius Severus (193-211 n. Chr.).

HomeServicesWerkwijzeTarievenCVContact